С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СО

1. Слободан Радић, предсједник (СП Зворник),

2. Светозар Лазаревић, члан (СП Бијељина),

3. Славица Зарић, члан (СП Братунац),

4. Рајко Чоњић, члан (СП Власеница),

5. Рада Петричевић, члан (СП Дирекција),

6. Горан Лукић, члан (СП Угљевик).

СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОМОЋ

Молба за исплату једнократне новчане помоћи.

ДОКУМЕНТИ

Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.

Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co