С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

На основу Правилника Актива ДДК "Електро-Бијељина" сазивам Главни Одбор Актива на 6. редовну сједницу , за 01.02.2019.(петак) у 1200у Братунцу (зграда РЈ "Електро-Дистрибуција" Братунац).

СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОМОЋ

Молба за исплату једнократне новчане помоћи.

ДОКУМЕНТИ

Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.

Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co