С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Синдикални одбор је на 10. редовној  сједници одржаној 13.12.2013. године, дониo Одлуку да се формира "Каса за позајмице". Оснивачки улог Касе су новчана средства која су преостала на рачуну Фонда солидарности након његовог укидања, а која су по одлуци Надзорног одбора Предузећа додијељена Синдикалној организацији за финансирање редовних синдикалних активности. Сматрали смо да је ово најбољи начин да се ова финансијска средства сачувају, а уједно да се нашим члановима помогне додјелом бескаматних позајмица.

Средства из „Касе за позајмице“ ће се користити искључиво за исплату бескаматних позајмица радницима, члановима Синдиката, до максималног износа од 1.000,00 КМ, на максимално 10 мјесечних рата, уколико је радник кредитно способан. Одлуку о додјели позајмица доносиће Синдикални одбор на основу "Правилника о раду Касе за позајмице", који је усвојен 28.01.2014. године.

Да би раднику била одобрена позајмица потребно је поред Захтјева, који је саставни дио овог Правилника, доставити сљедећа документа:

  • Копију платне листе,
  • Потписану Изјаву,
  • Доказ основа.

Према Правилнику постоји десет основа за додјелу позајмице, што се доказује копијом неког од сљедећих докумената, зависно од наведеног основа:

- медицинске документације (упутница, препорука, мишљења, дијагноза и др.),
- извода из МКУ,
- извода из МКР,
- озледног листа и дознака,
- упутнице на вантјелесну оплодњу или доказа о лијечењу стерилитета,
- Рјешења комисије ФЗО,
- доказа о погибији супружника и потврде о редовном школовању дјеце,
- родних листова (и) потврде о редовном школовању,
- потврде о инвалидности са утврђеном категоријом,
- доказа о ванредним приликама (склапање брака, разводи, поплаве, клизишта, пожари, или неке друге околности које за посљедицу имају велике трошкове).

Надамо се да ћемо на овај начин, краткорочним бескаматним позајмицама, у наредном периоду помоћи великом броју наших радника. Поред постојећих финансијских средстава, сваке године смо планирали са основног рачуна донирти одређена средства „Каси за позајмице“ како би задовољили потребе својих чланова.

Предсједник СО:
Милан Лукић

Архива - Каса за позајмице

Одлука - 27. септембар 2017. године

Одлука - 07. септембар 2017. године

Одлука - 18. aвгуст 2017. године

Одлука - 4. aвгуст 2017. године

Одлука - 20. јун 2017. године

Одлука - 30. мај 2017. године

Одлука - 21. април 2017. године

Одлука - 07. април 2017. године

Одлука - 28. фебруар 2017. године

Одлука - 26. jануар 2017. године

Одлука - 27. децембар 2016. године

Одлука - 02. децембар 2016. године

Одлука - 28. октобар 2016. године

Одлука - 30. септембар 2016. године

Одлука - 01. септембар 2016. године

Одлука - 28. јун 2016. године

Одлука - 09. јун 2016. године

Одлука - 11. мај 2016. године

Одлука - 22. април 2016. године

Одлука - 12. април 2016. године

Одлука - 24. март 2016. године

Одлука - 25. фебруар 2016. године

Одлука - 19. јануар 2016. године

Одлука - 25. децембар 2015. године

Одлука - 03. децембар 2015. године

Одлука - 22. октобар 2015. године

Одлука - 08. септембар 2015. године

Одлука - 29. јул 2015. године

Одлука - 01. јул 2015. године

Одлука - 05. јун 2015. године

Одлука - 12. мај 2015. године

Одлука - 17. април 2015. године

Одлука - 30. март 2015. године

Одлука - 24. фебруар 2015. године

Одлука - 30. јануар 2015. године

Одлука - 30. децембар 2014. године

Одлука - 04. децембар 2014. године

Одлука - 23. октобар 2014. године

Одлука - 24. септембар 2014. године

Одлука - 26. август 2014. године

Одлука - 22. јул 2014. године

Одлука - 25. јун 2014. године

Одлука - 26. мај 2014. године

Одлука - 13. мај 2014. године

Одлука - 25. април 2014. године

Одлука - 04. април 2014. године

Одлука - 21. март 2014. године

Одлука - 25. фебруар 2014. године

Одлука - 13. фебруар 2014. године

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co