С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

На тридесет четвртој редовној сједници Синдикалног одбора одржаној 28.02.2017. године у Угљевику, одлучено је да се Одбор писмено обрати Управи предузећа, и затражи хитну исплату огрева (бона) из 2016. године у висини три цијене рада (члан 77. ПКУ).

Молимо Вас да ову обавезу испоштујете што прије, јер су сва остала предузећа у оквиру Елекртопривреде РС измирила све обавезе према радницима за прошлу годину.

На овај начин би избјегли и проблеме око искључивања наших радника који имају дуговања за утрошену електричну енергију, те избјегли додатно компликовање ситуације и повећавања незадовољства запослених.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co