С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

На сједници Главног одбора Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске, одржане дана 01.11.2022. године, једногласно је донесен Закључак:

Тражи се од Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње повећање цијене рада са 150,00 КМ на 170,00 КМ.

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co