С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Информације

24.08.2015. | 23:12
1. Сaвjeт министaрa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Влaдa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и Влaдa Рeпубликe С...
01.07.2015. | 22:38
Дана 01.07.2012. године одржан је састанак представника Конфедерације синдиката Репу...
13.05.2015. | 06:13
То је прошле седмице најавио премијер ФБиХ Фадил Новалић, који наглашава да је та...
29.04.2015. | 06:41
Односи између Владе и Савеза синдиката РС-а никада нису били на нижој тачки. Закон ...
19.03.2015. | 06:21
Синдикати, некада најјаче оружје у рукама радничке класе, на цједилу су оставили о...
09.03.2015. | 10:22
Оптима група, која управља компанијама Нафтне индустрије РС, раскинула је посебне...
04.02.2015. | 10:31
  У Министарству рударства и енергетике, 27. јануара 2015. године, потписан је Посеба...
28.01.2015. | 16:36
  РСУ “Службеном гласнику РС”, број 115/14 од 24.12.2014. године објављено је Саопштење о...
Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co