С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Синдикални одбор је на 5. редовној сједници одржаној 23.05.2013. године донио Одлуку да се припреми нова форма типског Уговора, који би убудуће Синдикална организација потписивала са правним лицима којa продају робу и услуге нашим члановима. Такође, одлучено је да Уговор садржи члан по коме се продавци роба и услуга обавезују да на рачун Синдиката уплате 2 %  од вриједности продате робе (услуге). На овај начин би се покрио дио трошкова које у овом случају има Синдикат, а сви продавци поставили у равноправан положај, јер су поједини и раније уплаћивали одређени проценат Синдикату.

У јулу 2013. године смо послали Обавјештење свим правним лицима, са којим су некада били склопљени Уговори (52 правна лица), да се од 01.08.2013. године понишавају сви до тада склопљени Уговори о пословној сарадњи. Истовремено смо им понудили склапање нових Уговора, чији примјерак смо послали као прилог овом Обавјештењу.

До сада смо у више наврата, путем огласних табли и „Информатора“, обавјештавали чланство са којим фирмама су склопљени Уговори, а од сада ћемо то чинити и преко нашег сајта, који смо у међувремену реконструисали.

До 25.12.2013. године смо потписали Уговоре са 85 правних лица, које смо сортирали у десет различитих категорија наведених са десне стране. Списак предузећа са којим су потписани Уговори, као и њихове понуде, можете погледати кликом на жељену категорију.

За куповину робе (услуге) на рате преко Синдиката раднику је неопходна Сагласност, коју му издаје повјереник његове Синдикалне подружнице, након што радник потпише Изјаву о враћању одобрених кредитних средстава. Издавањем ове Сагласности, Синдикална организација преузма на себе све настале обавезе.

Правна лица која желе да потпишу Уговор са нашом Синдикалном организацијом могу овдје прузети примјерак бланко Уговора. Потребно је да попуне потребне податке, потпишу га и овјере у четири примјерка, те исти пошаљу поштом на нашу адресу. По пријему Уговора ми ћемо исти потисати и вратити на адресу продавца.

 Предсједник СО:
Милан Лукић

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co