С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Састанку су присуствовали:

1.    Жељко Михајловић, СП РЈ Бијељина
2.    Велибор АЛексић, СП РЈ Угљевик
3.    Жељко Пантелић, СП РЈ Зворник
4.    Драгиша Лукић, СП РЈ Братунац
5.    Владимир Перић, СП Дирекција
6.    Слободан Градинац, СП РЈ Власеница

Синдикални одбор доноси закључак:На конкурс се пријавио већи број радника од очекиваног и индикативно то да се пријавио велики број радника електро струке, иако је речено дa су радници електро струке дефицитарни.

Разлог овако великог броја пријава радника електро струке је то што се плата радницима практично није повећала од 2010. године, док су примања значајно смањена.

Уколико су ови радници заиста дефицитарни (то је разлог одбијања њихових пријава), онда морају бити адекватно награђени за рад, односно мора им се повећати плата.

У супротном, у наредном периоду ће доћи до значајног одласка радника електро струке из Предузећа, а на тржишту нема квалитетних радника наведених занимања, тако да ће бити угрожен производни процес у Предузећу.

Позивамо управу Предузећа да реагује и предузме све потребне радње да се осигура останак носилаца посла у Предузећу!

Синдикални одбор  од управе предузећа тражи новчану испалату у висини до једне цијене рада за предстојећи празник жена 8. март, свим женама запосленим у предузећу.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co