С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

 

На шеснаестој редовној сједници Синдикалног одбора одржаној 05.06.2015. године у Братунцу, донијет је закључак да се Одбор писмено обрати Управи предузећа са захтјевом за исплату регреса за 2015. годину.

Дио предузећа у оквиру елекртопривреде РС је у цјелости измирио ову обавезу према радницима, док се остали спремају да то ураде у току јуна, па се надамо да ћете и Ви исту испоштовати до почетка сезоне годишњих одмора.

Комплетан документ.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co