С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Молим Вас да, у складу са договором са предходног састанка, донесете потребне одлуке и исте упутите на поступање у све организационе дијелове, а у вези са сљедећим:

 

1.  Ревидирате одлуку број 5838/09–в.д. УП/136-5.3 од 20.11.2009. године, којом је  одређен фиксан износ од 4,00 КМ за трошкове превоза радника који до мјеста запослења путују преко 30 km.

     Рјешење овог проблема смо се договорили још у току прошле године, те Вам упутили допис број 118-10/2014 од 07.10.2014. године, са свим траженим прилозима, који Вам поново достављамо у прилогу.

 

 

2.  Потврдите исплату путних трошкова приликом доласка на интервенције, што је у складу са договором од прошле године, а који смо поново потврдили и на претходном састанку.

     Наиме, радницима се плаћају путни трошкови за редовно радно вријеме, док се приликом доласка на интервенције, након радног времена и нерадним данима, исти не плаћају него радници сами сносе ове трошкове.

 

3.  Почнете са исплатом трошкова превоза за раднике РЈ „Електродистрибуција“ Зворник (члан 76. став 1. тачка 3. ПКУ), којим се не исплаћују трошкови превоза него купују мјесечне аутобуске карте, јединим у нашем Предузећу.

Рјешење овог проблема смо, такође, договорили прошле године, те Вам упутили допис број 140-4/2014 од 02.12.2014. године, који достављамо у прилогу.

Међутим, пошто је у међувремену потписан уговор са предузећем  „Дринатранс“  а.д. Зворник о превозу радника, чврсто сте нам обећали да ћете по истеку овог уговора почети са исплатом превоза радницима из поменуте радне јединице, те Вас овом приликом подсјећамо на постигнути договор и дато обећање.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Унапријед Вам се захваљујем.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co