С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Обраћам Вам се у име Синдикалне организације са захтјевом да, у складу са чланом 77. Посебног Колективног уговора Електропривреде Републике Српске, исплатите зимницу (бон) за 2015. годину у висини три цијене рада.

 

Синдикални одбор је сагласан да ова обавеза, као и предходних година, буде измирена у облику бона за електричну енергију.

Такође, молим Вас да ову обавезу испоштујете што прије, јер су сва предузећа у оквиру елекртопривреде РС исту већ измирила.

Пошто је наше Предузеће у прошлој години пословало позитивно, сматрамо да су се стекли услови за исплату ове обавезе према радницима, те да се истом неће угрозити финансијска стабилност Предузећа.

Унапријед Вам се захваљујем!

 

Предсједник СО:

Бранислав Секулић, дипл.инж.ел.тех.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co