С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

На деветнаест седмој редовној сједници Синдикалног одбора одржаној 28.06.2016. године у Бијељини, одлучено је да се Одбор писмено обрати Управи предузећа, и подсјети је на њене обавезе према радницима:

 

 

 

  1. Исплата огрева (бона) у висини три цијене рада (члан 77. ПКУ). Молимо Вас да ову обавезу испоштујете што прије, јер су сва предузећа у оквиру Елекртопривреде РС измирила ову обавезу према радницима, осим ЗЕДП „Електрокрајина“, код којих је исплата огрева у току.
  2. Исплата регреса за 2016. годину, који се исплаћује у првој половини текуће године (члан 76. ПКУ). Молим Вас да ову обавезу, уколико сте у могућности, измирите у цјелости као и остала зависна предузећа у оквиру Елекртопривреде.
  3. Исплата превоза за мај и јун 2016. године (члан 76. ПКУ).
  4. Исплата јубиларних награда, радницима који су ово право остварили у првој половини 2016. године (члан 77. ПКУ), како би се убудуће јубиларне награде исплаћивале у мјесецу стицања права на исплату.
  5. Исплата отпремнина при одласку у пензију, радницима који су ово право остварили у првој половини 2016. године (члан 76. ПКУ).

 

Овим исплатама Предузеће би у потпуности измирило све обавезе према радницима за прву половину 2016. године, тако да би се исплате за другу половину године могле вршити према новом Колективном уговору, чије се потписивање ускоро очекује.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co