С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске и Конфедерација синдиката Републике Српске су у протеклом периоду извшили анализу радне верзије Закона о раду, са циљем предлагања рјешења како би се заштитила постојећа права радника или спријечило њихово смањивање. У том смјеру, обављене су консултације и размјена мишљења са ресорним министарством, Унијом удружења послодаваца Републике Српске и једним дијелом посланичких клубова у Народној Скупштини Републике Српске, са основном намјером да приједлози СУРЕРС и Конфедерације добију подршку приликом усвајања Закона о раду. 

С обзиром на чињеницу да ће се Закон о раду дефинитивно усвојити, СУРЕРС и Конфедерација су се опредјелили да у том смислу дјелују амандмански, преко посланичких клубова у Народној Скупштини Републике Српске.

Провобитно, како је то усвојено и закључено на Предсједништву Конфедерације, припремљемни су пиједлози и сугестије на радни текст Закона о раду у циљу побољшања предложене радне верзије. Неколико дана уочи засиједања Народне Скуштине Републике Српске, СУРЕРС и Конфедерација су припремили амандмане, од који је усвојен значајан дио.

Тако се први амандман односи на ограничење послодавца приликом доношења Правилника о раду, уколико он не прихвати иницијативу за колективно преговарање са синдикатом.

Други амандман односи се на висину минулог рада у коме је остављена могућност преговарања и дефинисана повећања минулог рада приликом закључивања колективних уговора.

Надаље, Законом је путем амандмана дозвољен слободан приступ представницима синдиката вишег нивоа код послодавца, а што је у радној верзији било забрањено.

Иако је било најава да неће остати у Закону приликом самогу усвајања, задржана су сљедећа права; регрес, топли оброк, превоз, плаћена пауза, отпремнина за одлазак у пензију и остала права која су прописана.

Када је у питању висина цензуса за подношење Захтјева за репрезентативност, исти је смањен на нивоу гране и Републике (асоцијација), па се тиме отворила могућност за активно учесвовање СУРЕРС и Конфедерације на свим нивоима у смислу остваривања права на социјални дијалог (бипартитни и трипартитни).

Закључак

Детаљну анализу нових законских рјешења у Закону о раду, односно обима радничих права која су остала у тексту Закона, као и права која ће у будућем периоду бити предмет колективног преговарања у трипартнитном и бипартигном социјалном дијалогу биће могуће извршити, тек након објављивања Закона о раду у Службеном гласнику Републике Српске.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co