С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Тачке дневног реда попут Извјештаја о раду Одбора синдиката ЕРС-а, усвајања финансијског плана и плана рада Актива жена и омладине ЕРС-а, утврђивања термина одржавања 21. радничких спортских игара и слично, брзо и без пуно дискусије су размотрене на 19. сједници Одбора синдиката ЕРС-а која је одржана у Угљевику 28.02.2020. године. Највише времена потрошено је на тачку која се односила на актуелна дешавања по синдикалним организацијама са посебним акцентом на реструктурирање дистрибутивних предузећа.

Милан Лукић, предсједник Синдикалне организације ЗП Електро- Бијељина,  је рекао да се за стимулативне отпремнине из свих дистрибутивних педузећа пријавило укупно 978 радника. Потребан број радника који треба да напусте електродистрибутивна предузећа, по мишљењу ангажованих консултаната је 600. Број пријављених радника премашио је сва очекивања и како је Лукић овом приликом истакао, тај број одражава стање и дистрибутивним предузећима. Према његовом мишљењу, али и мишљењу осталих синдикалних представника (предсједника синдикалних организација), стање, прије свега у дистрибуцијама, а онда и у производним предузећима је такво да ЕРС напуштају неопходни радници са дефицитарним занимањима и без отпремнина. Овом приликом је закључено да се ова ситуација мора хитно мијењати ако се жели остати на технички задовољавајућем нивоу у предузећима ЕРС. Први приједлог, а уједно захтијев и закључак са овог састанка је да се повећају плате радницима који представјају дефицитаран кадар, односно ако им управе не дозвољавју да оду и ако су потребни предузећу да предузеће треба и да их награди. Ту се прије свега мисли на електротехничку струку (електро-монтере, електро-техничаре, инжењере електротехнике).

На овом састанку је речено да је први круг, односно да ће резултати првог интерног позива бити завршени до 10.03. како би се споразумни прекиди радних односа обавили до краја марта. Присутни су информисани и да је са управом матичног предузећа, односно са генералним директором Луком Петровићем договорено да ће радницима којима је одобрен одлазак уз стимулативне отпремнине, најприје бити исплаћено најмање шест плата, те да ће им остатак бити исплаћен у наредних шездесет дана. Синдикалци су захтијевали и добили гаранције да, уколико се радницима у предвиђеном року не исплате срачунати износи, морају бити враћени на посао.

Према ријечима Милана Лукића, ИИ и ИИИ таласа отпремнина неће бити, јер је пријављен довољан број радника.  Kако је Лукић рекао, предвиђен је, ако буде потребно, ИВ круг за крај године, али са условима као у првом кругу.

Синдикалци су од генералног директора Петровића добили увјеравања да су средства за отпремнине обезбијеђена.

Још је закључено овом приликом да ће у наредном периоду бити урађен Правилник о технолошком вишку, као и  да треба упозорити генералног директора да је консултант који ради нову систематизацију на погрешном путу када су у питању радници који добијају нова рјешења, јер према мишљењу консултанта треба да задрже старе коефицијенте, што је противно и Закону о раду.

Генерални закључак је да је стање у ЕРС-у забрињавајуће и да на поједине синдикалне захтјеве и приједлоге управа ЕРС-а скоро и не реагује  (на примјер скоро годину дана нема одговора на допис који се односи на стање у два рудника  у Републици Српској). Посебно је индикативно то што немамо саговорнике из области технике, а то се односи првенствено на руднике, јер нико није радио на руднику. Поједини синдикални представници истакли су да се повремено касни и са уплатама доприноса што се ни у ком случају не смије дешавати. Такође је исказао незадовољство односом према базним произвођачима који дају преко 60% електричне енергије и систем чине стабилним, дакле рудницима и термоелектранама, подсјетивши да их нема у стратегијама развоја Електропривреде РС и да их нико није споменуо као могућу тему ни на маргинама предстојећег Самита енергетике у Требињу.

Одбор синдиката ЕРС је изразио и забринутост у вези са информацијом (објављена је на сајту Синдикалне организације РиТЕ Угљевик) која се односи на проблеме у раду реконструисаног, готово новог електрофилтерског постројења РиТЕ Угљевик. Наиме, реконструкција електрофилтера била је услов за изградњу постројења система за одсумпоравање димних гасова. Невоља је у томе што нови електрофилтери не задовољавају прописане услове, тј. концентрација чврстих честица је далеко изнад пројектоване. За ефикасан рад система ОДГ неопходно је да концентрација чврстих честица буде испод 50 mg/Nm3, а у појединим данима у јануару износила је два, па и три пута више. У поменутој информацији јасно стоји које све проблеме може да проузрокује неадекватан рад електрофилтерског посторојења на систем ОДГ. Прије свега долази до смањења ефикасности уклањања СО2, смањења ефикасности исушивања гипса и филтер пресе, хабања лопатица Бустер вентилатора и опреме која долази у контакт са апсорберском суспензијом. У информацији је још наведено да се као посебан проблем отвара питање гаранција јер систем за одсумпоравање није пројектован да уклања вишу концентрацију чврстих честица из димних гасова па произвођач не може дати гаранцију за његов квалитетан рад.Тачније, уколико се након пробног рада уђе у процес испитивања гаранција са оваквим радом електрофилтера РиТЕ долази у ситуацију да извођача ослободи обавезе испуњења појединих функционалних гаранција.

Одбор синдиката ЕРС даје пуну подршку Синдикалној организацији РиТЕ Угљевик да истраје у тражењу одговорности за учињене пропусте. Напомињемо да је вриједност реконструкције електрофилтерског постројења 20 милиона конвертибилних марака, док је вриједност система за одсумпоравање 80 милиона евра.

Одбор синдиката ЕРС је задужио предсједника да спроведе закључак да се појединим члановима Синдикалног одбора из РиТЕ Угљевик који нарушавају углед и хармонију најбоље организоване организације у систему као мјера упозорења укину новчане помоћи.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co