С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

ОДБОР СИНДИКАТА
ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ
Број: 85/20
Датум: 31.03.2020. год.
Предмет: Захтјев за поступање

Поштовани,
Телефонским консултацијама на нивоу Синдиката Електропривреде Републике Српске, усагласили смо став "ДА СЕ KОЛЕKТИВНИ УГОВОР ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ, УСТАВ РАДНИKА НЕ МОЖЕ ЈЕДНОСТАРАНО РАСПАKИВАТИ".

Уколико дође до једностраног нарушавања KУЕРС-а од стране Управа, активирати све видове синдикалне борбе и тужити оне који буду нарушили досадашње одредбе KУЕРС-а.

Предсједници синдикалних организација по предузећима задужују се "да са Синдикалним одборима у својим предузећима у ванредној ситуацији одржавају састанке по потреби и да информишу писмено Одбор синдиката ЕРС-а о проблематици, како би могли да заједно реагујемо.

Сада нам је јединство најпотребније. Немојте себи дозволити да ради малих ситних привилргија или додворавања изњеверимо своје чланство.

Без сагласности Одбора синдиката ЕРС-а нико не може индивидуално на нивоу синдикалних организација предузећа вршити преговоре и договоре око измјена одредби KУЕРС-а или неких добровољних давања радника.

Уколико усагласимо доброваљна давања, она морају бити јединствена на нивоу Синдиката Електропривреде Републике Српске.

Срдачан поздрав!

Достављено:
1. Предсједнику СУРЕРС-а
2. Предсједницима СОЗП
3. Предсједницима СОЗП
4. Архива Одбора синдиката ЕРС-а
5. Огласне плоче СОЗП
6. Сајт Одбора синдиката ЕРС

Предсједник Одбора синдиката ЕРС
Зоран Мићановић, с.р.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co