С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Обавјештавамо вас да је СО "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина склопила уговор са "Новитет БН" Д.О.О. - Бијељина о продаји робе на рате.

Радња се налази: улица Гаврила Принципа 12.

Продавац се обавезује да ће члановима Синдикалне организације ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, који су запослени на неодређено вријеме, омогућити продају робе (услуга) из свог асортимана на одложено плаћање без камате са роком отплате од 2 мјесеца.

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co