С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Обавјештавамо вас да је СО "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина склопила уговор са "Новитет БН" Д.О.О. - Бијељина о продаји робе на рате.

Радња се налази: улица Гаврила Принципа 12.

Продавац се обавезује да ће члановима Синдикалне организације ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, који су запослени на неодређено вријеме, омогућити продају робе (услуга) из свог асортимана на одложено плаћање без камате са роком отплате од 2 мјесеца.

СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОМОЋ

Молба за исплату једнократне новчане помоћи.

ДОКУМЕНТИ

Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.

Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co