С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Обавјештавамо вас да је СО "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина склопила уговор са "БУК промет" - Бијељина о могућности изнајмљивања апартмана на Златибору на рате.

Локација: "Златибор Хилс", Златибор

Продавац се обавезује да ће члановима Синдикалне организације ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, који су запослени на неодређено вријеме, омогућити продају робе (услуга) из свог асортимана на одложено плаћање без камате са роком отплате од 4 мјесеца.

ЦИЈЕНОВНИК

СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОМОЋ

Молба за исплату једнократне новчане помоћи.

ДОКУМЕНТИ

Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.

Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co