С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

Kругови центар за едукације и услуге се бави организовањем курсева из области књиговодства, вођења пословних књига, финансијског извјештавања, припреме пројеката, пословних вјештина, примјењених ИТ знања и алата, база података и сл.

Предавачи су експерти из области коју предају са бројним признатим церификатима И дугогодишњим искуством у практичном раду.

Нашим полазницима нудимо  савјетодавну подршку након одслушаних обука и курсева, објављујемо контакт податке на нашем сајту и информишемо потенцијалне послодавце о полазницима који су успјешно прошли обуку.

Поред курсева нудимо и услуге израде бизнис планова, пословног савјетовања, закуп пословне адресе, услуге виртуелне канцеларије, друге административне и  канцеларијске услуге за правна и физичка лица, изнајмљивање опремљене учионице, посредовање при пријави и наплати штета од осигурања.

У току су пријаве за курсеве који почињу у новембру:

  • Kурс књиговодства основни и напредни ниво
  • Писање пројеката за добијање средстава од ЕУ и других међународних донатора
  • Пословно преговарање и међународно пословно преговарање
  • Excel основни и Excel напредни ниво
  • Увод у базе података и алате база података (Oracle база)

За запослене у ЗЕДП Електро Бијељина и чланове њихових породица одобравамо попуст од 10 % на цијену курсева и омогућили смо плаћање на 4 мјесечне рате уз потврду синдикалне организације.

 

ФЛАЈЕР

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co