С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

СО „Електро-Бијељина“  је одржао телефонску седницу 23.12.2020. године и донео следеће закључке:

  1. СО „Електро-Бијељина“ је против наметања једностраних аката од стране руководства, односно противи се доношењу једностраног акта Правилника о раду, јер се истим нарушавају достигнута права радника и гуши синдикално организовање радника!
  1. Обзиром на досадашњу добру сарадњу синдиката и управе „Електро-Бијељине“, као и на чињеницу да је управа дала сагласност на продужење важећег Колективног уговора (на захтев генералног директора), позивамо управу „Електро-Бијељине“ да са СО „Електро-Бијељина“ потпише појединачни Колективни уговор, који ће бити идентичан Колективном уговору потписаном 2017.године.
  1. Уколико се једнострано прогласи Правилник о раду, којим се значајно умањују стечена права радника и синдиката (са наговештајима даљег једностраног смањивања права у будућности), СО „Електро-Бијељина“ ће заједно са синдикатом ЕРС искористити све законом предвиђене методе синдикалне борбе.
  1. Обзиром да поједине структуре из ЕРС-а протурају причу како је за наметање Правилника о раду крив синдикат, позивамо све раднике да посете сајт синдиката ЕРС-а, где се налазе записници са свих састанака, као и сви предлози КУ и преписке на ову тему и сами утврде да од првог дана није постојала воља управе МХ ЕРС за компромис и договор око КУ! Синдикат је од почетка био за преговоре и компромисно решење!

председник СО „Електро-Бијељина“
Милан Лукић, дипл.инж.ел.технике

 

Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co